Προϊόντα

Δημητριακά

Σκληρό σιτάρι, ποιοτικά από το καλύτερο που παράγεται στην Ελλάδα.